CricketChallenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để chơi bóng với trò chơi này. Bạn có một lời giải thích làm thế nào để chơi và cũng có một tùy chọn để thực hành bắn của bạn. Sau đó, bạn có thể chống lại các nhóm khác trong giải đấu.