Creepy Cave: Cave-In

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Scooby Doo và Shaggy được giới thiệu vào một hang động nham hiểm nhất, nơi bạn có để tranh giành trí thông minh để tồn tại nguy hiểm của nó, trong đó rất nhiều.