Creepy Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiruba tiêu diệt các phù thủy độc ác và quân đội của quái vật. Để di chuyển AD sử dụng các phím, bạn nhảy với W, với các phím cách, bạn thay đổi vũ khí của bạn như bạn đi tìm, mục tiêu và bắn bằng cách sử dụng chuột.