Creep Craft

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một cái gì đó giống như một cuộc sống riêng của chất nhầy màu xanh lá cây và đi sâu vào thế giới của Minecraft, có tất cả các phòng nhỏ và đầy những sinh vật và phép thuật, sẵn sàng để được nuốt.