Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tạo ra poster lý tưởng của bạn với các nhân vật của vũ trụ Peppa Pig bạn thích. Chọn tủ quần áo, nền của bạn và viết một văn bản. Sau đó in nó ra, dính vào nó trong ví của bạn và hiển thị ra giữa những người bạn cole sáng tạo của bạn.