Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Peppa Pig cho một liên lạc hiện đại thiết kế ngoại hình của mình. Bắt đầu với quần áo, toàn bộ tóc, thậm chí kính râm. Nhờ nghệ thuật của bạn, Peppa sẽ trở thành "mát mẻ" cô gái trong khu phố.