Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig cho một liên lạc hiện đại thiết kế ngoại hình của mình. Bắt đầu với quần áo, toàn bộ tóc, thậm chí kính râm. Nhờ nghệ thuật của bạn, Peppa sẽ trở thành "mát mẻ" cô gái trong khu phố.