Crazy Zombie 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phong cách ấn tượng trò chơi chiến đấu 'Street Fighter', trong đó bạn sẽ chiến đấu zombies nguy hiểm trong các tình huống khác nhau. Chọn nhân vật yêu thích của bạn như các kỹ năng chiến đấu bạn thích.