crazy pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một hồ bơi với một mục đích rất khác nhau, làm cho quả bóng biến mất khi tham gia hai bằng nhau. Bạn có thể thay đổi màu sắc của quả bóng đưa họ vào vòng tròn xoay, mỗi màn hình có một lời giải thích.