Crazy Orcs Racing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Orc đã xây dựng được một chiếc xe mà giết chúng sinh khác trong khu vực; nông dân, midget, cừu ... tất cả mọi thứ bạn tìm thấy trên đường đi. Sử dụng các phím mũi tên để không bị mất kiểm soát.