Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc trong một siêu thị, nơi bạn phải bổ sung các sản phẩm được chạy ra ngoài. Nhập kho để có được nó và đặt chúng trước khi khách hàng nhận được tức giận.