Crazy Hair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo kiểu tóc điên rồ nhất chọn bangs, một trong những lâu bạn muốn và màu sắc của mỗi một phần của tóc. Hoàn nhìn của bạn với quần áo và phụ kiện.