Crazy Flasher 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một kẻ giết người cho thuê. Bạn di chuyển với WASD, bạn bắn bằng chuột, bạn thay đổi vũ khí của bạn với những con số, với R tải lại đạn dược, mua gần cô gái B, nói chuyện và nhận được trong xe với 'không gian' và lưu các trò chơi với Q .