Crazy Cow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt hàng rào để hướng dẫn các cá heo california lên lối ra chìa khóa và sau đó, né tránh xô nước vì còn điểm. chế độ hàng rào tấm phù hợp với bạn bằng cách click chuột lên chúng.