Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cờ vua điên này chỉ có một tab, con ngựa. nên solo, và với phong trào hạn chế, ngăn chặn sự xâm nhập của đám con tốt trước khi họ đến bên bảng của mình.