Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong cờ vua điên này chỉ có một tab, con ngựa. nên solo, và với phong trào hạn chế, ngăn chặn sự xâm nhập của đám con tốt trước khi họ đến bên bảng của mình.