Quảng cáo
10
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các Japs là tốt nhất cải thiện kinh điển, thời gian này đã được các Bomb Jack. Đặt bóng nước cho đến khi bạn có thể tiêu diệt kẻ thù của bạn, sử dụng các đối tượng cách nhấn số 1-3.