crazy arcade

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Japs là tốt nhất cải thiện kinh điển, thời gian này đã được các Bomb Jack. Đặt bóng nước cho đến khi bạn có thể tiêu diệt kẻ thù của bạn, sử dụng các đối tượng cách nhấn số 1-3.