Craze Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe 4x4 của bạn tăng tốc con trỏ lên, xuống để phanh, với 'không gian' bạn sử dụng turbo và nhấn các phím mũi tên trái và phải để nhảy. Chuyển đoạn đường để đến được phía bên kia, các điểm dừng tín hiệu và không có xung đột với các khối.