Craze Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lisa đã mở một cửa hàng thời trang, giúp họ để phục vụ khách hàng của họ bằng cách cho họ các cửa hàng, mang lại cho họ quần áo, vv Bạn cũng có thể cải thiện cửa hàng với số tiền bạn nhận được.