Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho một chiếc mũ len với một hình ảnh mà bạn thích bằng cách làm theo các hướng dẫn để đan. Bạn cũng có thể đặt những đẹp nhất và thú vị để trang trí thiết kế của bạn.