Crack Shot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh bạn là tay súng Tây nhận chụp slickest các mục tiêu trên mỗi màn hình. Mở khóa cấp độ mới nhận được số điểm bạn cho biết.