CQC

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một trong những lực lượng đặc biệt và nên dẫn ba binh sĩ để hoàn thành nhiệm vụ mà bạn tính phí. WASD để di chuyển, bắn bằng chuột, với E thực hiện hành động với R tải lại vũ khí của bạn.