Coyote

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sói như luôn luôn muốn bắt Roadrunner, thời gian này đã mua một tên lửa Acme. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để xử lý nó. Xem nếu bạn nhận được nó.