Cowboys School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được một Cowboy tốt cho thấy phản xạ của bạn và kỹ năng của bạn với súng. Bắn với con chuột để mục tiêu di động ở trung tâm nếu có thể để ghi điểm và không quên để tải lại vũ khí với 'không gian'.