Covert Front

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

adventure game bạn là một nhân viên bí mật của Chiến tranh Thế giới II phụ trách để do thám Đức quốc xã. Sử dụng chuột để tìm kiếm đồ vật hữu ích và sử dụng chúng vào đúng thời điểm.