Covert Front 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp các đại lý Kara bí mật trong nhiệm vụ mới của họ chống lại Đức Quốc Xã. Bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn để đến ga xe lửa Zurich, nơi bạn cung cấp một số tài liệu.