Cover Pou

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pou là một củ. Và như vậy, nếu nó bị ẩm ướt, nó chi nhánh. Vì vậy, bạn cần có sự ingenies như để trang trải trong những ngày mưa.