Cover Orange Journey

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Màn hình mới của saga này của trò chơi mà mục tiêu của bạn vẫn còn để bảo vệ các cam từ các mối nguy hiểm khác nhau của mỗi cấp.