Cover Orange Journey Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của saga này, trong đó mục tiêu của bạn vẫn giữ nguyên, bảo vệ những phần bạn phải tấn công da cam của các đám mây ác.