Cover Orange Journey Gangsters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của loạt game này, trong đó bạn phải sử dụng trí thông minh của bạn để có được bảo vệ cam tấn công ganster đám mây.