Cover Orange 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ ba của trò chơi giải trí này, nơi bạn có để bảo vệ táo khỏi sự tấn công của những đám mây độc hại. Đặt các đối tượng một cách đúng đắn để có được nó.