Cover Orange 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức 25 cấp độ mới trong phần thứ hai của trò chơi vui nhộn này. Nhiệm vụ của bạn là như nhau, đặt các đối tượng để bảo vệ thành quả từ các cuộc tấn công của những đám mây.