Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị hai mô hình cho một buổi chụp hình cho trang bìa của một tạp chí, bạn phải làm cho họ lên, lược và chọn quần áo và phụ kiện mà sẽ nhận được.