Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Chuẩn bị hai mô hình cho một buổi chụp hình cho trang bìa của một tạp chí, bạn phải làm cho họ lên, lược và chọn quần áo và phụ kiện mà sẽ nhận được.