courier combat

Đang tải trò chơi...
Đối đầu với những con quái vật các loại. Sử dụng con trỏ 'lên' và 'xuống' để nhảy và crouch với 'trái' bạn Protejes, với 'a' das đấm, với 'd' đá và với 'không gian' một đòn đặc biệt.