Country Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí căn phòng của ngôi nhà của cô gái này. Đặt mỗi mảnh đồ nội thất ở nơi tốt nhất ở lại và hoàn thành việc thiết kế nội thất với các chi tiết, nếu bạn có thắc mắc di chuột qua trái tim.