CounterStrikeLite

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhập tên của bạn, chọn kịch bản và thực hành mục tiêu của bạn. Bạn di chuyển và bắn bằng chuột và "R" repones đạn.