Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhập tên của bạn, chọn kịch bản và thực hành mục tiêu của bạn. Bạn di chuyển và bắn bằng chuột và "R" repones đạn.