Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhập tên của bạn, chọn kịch bản và thực hành mục tiêu của bạn. Bạn di chuyển và bắn bằng chuột và "R" repones đạn.