Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử bản demo của một trò chơi chiến đấu mới của Game Boy Advance, nhập "Hướng dẫn" để tìm hiểu những nét.