Counter Punch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy thử bản demo của một trò chơi chiến đấu mới của Game Boy Advance, nhập "Hướng dẫn" để tìm hiểu những nét.