Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy thử bản demo của một trò chơi chiến đấu mới của Game Boy Advance, nhập "Hướng dẫn" để tìm hiểu những nét.