CountDown

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số lượng nhất định của búa thổi để phân phát cho những 4 người chơi, giúp bạn không chạm vào bạn trước. Với búa và hóa đơn nho khô chân.