Cosmopilot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng lại tàu của bạn một lần nữa nhận được tất cả các mảnh, điền vào nó với nhiên liệu và thoát khỏi hành tinh. Sử dụng các phím mũi tên và spacebar.