Cosmo Cabs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một xe taxi giữa các thiên hà, tập hợp các khách hàng của bạn những người đang ở các điểm dừng và báo chí 'không gian' để đi lên, lấy họ, nơi họ muốn sau mũi tên. Hãy cẩn thận không để hư hỏng xe taxi và khi bạn tiếp cận một tín hiệu 90 mà đi không có tốc độ