Cosmic Breakfast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị bữa ăn sáng cho các phi hành đoàn của tàu. trứng Frie, xúc xích và thịt không chín quá họ và phục vụ họ bánh mà họ thích.