Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tạo thành phần lựa chọn của riêng bạn trộn mỹ phẩm và sau đó sử dụng chúng để tạo nên mô hình của bạn.