Cosmetics Specialist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này là một chuyên gia make-up nghệ sĩ và bạn phải chọn trang điểm phù hợp nhất để gây ấn tượng với khách hàng của bạn. Lưu ý đặc biệt là làm thế nào để áp dụng các bóng mà bạn có thể phục vụ cho bạn.