Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cắt cỏ dại trên bãi cỏ trước khi đối thủ của bạn, xem cúc nếu ngắn mất điểm.