Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cắt cỏ dại trên bãi cỏ trước khi đối thủ của bạn, xem cúc nếu ngắn mất điểm.