Core Defense

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để bảo vệ các cơ sở của tất cả các cuộc tấn công, để làm bạn xử lý một con tàu có thể nhận được tốt hơn là vật chất. Bạn cũng có thể xây dựng tháp phòng thủ xung quanh bạn.