Copy Celebrity Looks 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Copy nhìn bốn nổi tiếng với phong cách rất khác nhau như Beyonce hay Katy Perry. Chọn kiểu tóc và trang điểm để sao chép giao diện của bức ảnh.