cool balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tôi có suy nghĩ vui vẻ như di chuyển các tab để có được để quét sạch tất cả chúng và vượt qua mức. Bạn chỉ có thể di chuyển theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc và có thể nhảy chỉ có một hộp.