Cooking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm sắc nét mắt của bạn và tìm kiếm đối tác bằng những người có thể được thống nhất, bạn có bốn phút để xóa tất cả. Nhập tên của bạn để bắt đầu chơi và sử dụng Gợi ý đến ba lần nếu bạn gặp khó khăn.