Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để chuẩn bị một Tiramisu ngon sau từng bước công thức Sara. Làm tốt để có được một điểm số tốt.