Sara’s Cooking Tiramisu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để chuẩn bị một Tiramisu ngon sau từng bước công thức Sara. Làm tốt để có được một điểm số tốt.