Sara’s Cooking Spaghetti Bolognese

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các công thức nấu ăn mì spaghetti bolognese của Sara bếp. Cắt thành phần, nấu mì và phục vụ mì ống trên tấm.