Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nấu Pretzels của riêng bạn. Kết hợp tất cả các thành phần và làm cho khối lượng thích hợp mà sẽ một Pretzels mặn và ngon là cảm giác của đảng, đặc biệt là nếu đúng và hiển thị trang nhã.