Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Nấu Pretzels của riêng bạn. Kết hợp tất cả các thành phần và làm cho khối lượng thích hợp mà sẽ một Pretzels mặn và ngon là cảm giác của đảng, đặc biệt là nếu đúng và hiển thị trang nhã.