Cookie

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Làm thế nào về bạn đi bộ xung? Kiểm tra với trò chơi này; nơi bạn có chỉ đạo các con số với những con chuột thông qua các mê cung để con búp bê, mặc dù không chạm vào bất kỳ bức tường. Mỗi cấp độ sẽ làm tăng khó khăn.